Ganhadores

[Ensaio do Parangolé - 19]
17/01/2020

Ensaio do Parangolé - 19

Brenda Reis - (71) XXXXX-6102 - XXXXXX4595

Jean Lima - (71) XXXXX-6668 - XXXXXX9074

Bethânia Martins Barrêto Fernandes - (71) XXXXX-2400 - XXXXXX4102

Rodrigo de jesus - (71) XXXXX-4064 - XXXXXX3586

[Ensaio do Parangolé - 12]
11/01/2020

Ensaio do Parangolé - 12

Allan Almeida de Jesus - (71) XXXXX-6712 - XXXXXX5250

Alexsandro Nascimento - (71) XXXXX-2978 - XXXXXX9175

Gabriele Jesus dos santos - (71) XXXXX-7813 - XXXXXX9200

milene amaro dos santos e santos - (71) XXXXX-8459 - XXXXXX3254

[Baile da Santinha]
09/01/2020

Baile da Santinha

Calinda Brito - (71) XXXXX-1542 - XXXXXX2582

Mateus Santos de Oliveira - (71) XXXXX-1379 - XXXXXX8403