Promoções

Não existe promoções cadastradas.

Ganhadores

[Ressaca Gigante]
27/02/2020

Ressaca Gigante

Luis Carlos Vieira dias - (71) XXXXX-1500 - XXXXXX6328

Andrea Bianca de Oliveira - (71) XXXXX-5163 - XXXXXX3588

[Bloco Vem Sambar]
21/02/2020

Bloco Vem Sambar

ismael jonatas de jesus santana boaventura boaventura - (71) XXXXX-7143 - XXXXXX0898

Henrique Mendes de sales - (71) XXXXX-1805 - XXXXXX1418

Tainar Silva Doria - (71) XXXXX-1929 - XXXXXX4916

[Baile da Santinha]
23/01/2020

Baile da Santinha

Daiane Cerqueira - (71) XXXXX-1590 - XXXXXX5534

Bruno Pinto Santos - (71) XXXXX-9443 - XXXXXX4909

JamileCardoso - (71) XXXXX-8346 - XXXXXX6128

sinvaldo de almeida santos - (71) XXXXX-7925 - XXXXXX2783

Marcia Fabiany Silva costa - (71) XXXXX-1605 - XXXXXX2865