Ganhadores

[ARROCHA GOLD]
07/10/2019

ARROCHA GOLD

Geisa Adriane Alves Lima Santos - (71) XXXXX-0697 - XXXXXX4110

CARLOS OLIVEIRA ANJOS - (71) XXXXX-7463 - XXXXXX4500

PATRÍCIA KELLY SILVA SANTOS - (71) XXXXX-2452 - XXXXXX5257

edielson moreira dos santos - (71) XXXXX-6716 - XXXXXX7250

[Djavan Vesúvio]
12/09/2019

Djavan Vesúvio

Jocinea Cardoso palma - (71) XXXXX-2311 - XXXXXX2935

[Salvador Fest]
09/09/2019

Salvador Fest

elizabete silva de jesus pinto - (71) XXXXX-5428 - XXXXXX8697

[Zezé Di Camargo e Luciano]
30/08/2019

Zezé Di Camargo e Luciano

Rosangela Aparecida da Silva - (71) XXXXX-4051 - XXXXXX2632

[10H de Arrocha]
10/08/2019

10H de Arrocha

carolina marques vilas boas - (71) XXXXX-9215 - XXXXXX3554

Alana carvalho dos santos Vieira - (71) XXXXX-9425 - XXXXXX8899

Raulino - (71) XXXXX-8499 - XXXXXX6147